Překračování hranic aneb Zprostředkovatel Bedřich Loewenstein

ISBN: 80-7239-040-6
Vazba, formát: brož., A5
Počet stran: 368
Rok vydání: 1999
Naše cena: 49 Kč
Původní cena: 210 Kč
Koupit knihu

Sborník vyšel ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR k významnému jubileu Bedřicha W. Loewensteina, jehož život je jedním z článků složité struktury české historiografie. Jeho příběh představuje také důležitý styčný bod mezinárodní solidarity s pronásledovanými československými historiky v době normalizace. Kniha se zabývá rovněž důležitými mezinárodněpolitickými souvislostmi a vlivem evropské veřejnosti na velkou politiku. Do sborníku přispěli čeští i zahraniční autoři, významní představitelé mnohooborového spektra, kteří myšlenkovou šíří poctili i polytematičnost jubilanta. Některé z českých textů vyšly současně v německé verzi, díky čemuž jsou dostupné i v oblasti, kde B. Loewenstein působí po své emigraci.