Naděje se vzdát neumím

ISBN: 978-80-7239-248-3
Vazba, formát: váz., A5
Počet stran: 128
Rok vydání: 2010
Naše cena: 69 Kč
Původní cena: 139 Kč
Koupit knihu

Kniha autobiograficky laděných reflexí makroekonoma Miloše Picka sestává ze dvou částí. První zobrazuje formou rozhovoru život za protektorátu v Pickově rodišti Libáni, pronásledování Židů, odbojovou činnost, utrpení v koncentračních táborech Terezín, Osvětim a Buchenwald a nakonec popisuje Pickův útěk z „pochodu smrti“. Druhá část zachycuje autorovu profesní kariéru. Jejím prostřednictvím znovu procházíme klíčové okamžiky české historie: reformy v 50. a 60. letech, Pražské jaro i tragické důsledky sovětské okupace a normalizaci. Pickův příběh nás dovádí až k nejnovějším událostem, následujícím po listopadu 1989. Jeho ohlédnutí za vlastním životem vypovídá o pozoruhodném osudu, v němž se zrcadlí pohnuté české dějiny 20. století. Přispívá tak dalším článkem do mozaiky poznatků, z níž postupně vyvstává mnohotvárný obraz naší novodobé historie.

Recenze

Jeden osud, Miroslav Kryl, Host č. 8/2010

Od devadesátých let minulého století umožnily změněné politické a společenské poměry otevřít v českých zemích i na Slovensku téma protižidovské genocidy, a to nejen ve vědecké, ale i v memoárové literatuře. Ti, kteří shodou šťastných okolností unikli záhubě, tak mohli vydat zcela osobní svědectví a česká nakladatelství je mohla zpřístupnit širokým čtenářským vrstvám.