Zemřela Lise Londonová

Prvního dubna 2012 zemřela v Paříži ve věku 96 let Lise Londonová. Do dějin Francie a Československa se zapsala asi nejvíce v roce 1968, kdy spolu se svým manželem, československým komunistou Arturem Londonem, napsala v pařížském exilu knihu Doznání.

Podkladem k této knize se staly dva motáky, které London psal na přelomu let 1953 a 1954 v Ruzyni a které se mu podařilo předat manželce při jejích návštěvách ve věznici. Motáky spolu s drobnějšími doprovodnými texty vyšly v nakladatelství Doplněk v publikaci K pramenům Doznání (bližší informace zde).

Více o Lise Londonové se dočtete v článku Petra Uhla, který vyšel pod názvem Doznání Lise Londonové v Právu 3. dubna 2012.