Odborné kolokvium Reprezentace traumatu v literatuře a umění

Další akcí pořádanou v rámci oslav 100. výročí narození Lea Eitingera bylo kolokvium, které se konalo v úterý 20. listopadu 2012. Cílem odborného kolokvia bylo představit výzkum rozmanitých podob traumatu na poli kultury, zvláště literatury a umění dvacátého století. Proběhlo v prostorách Domu umění v Brně.

Další informace na http://www.eitinger.cz.