Přednáška o Jaroslavu Šabatovi

Masarykova demokratická akademie pořádá v úterý 11. února 2014 v 17 hodin přednášku Jakuba Patočky na téma Politická filosofie Jaroslava Šabaty.

Loni na podzim vydalo nakladatelství Doplněk ve spolupráci s MDA knihu politických esejů Jaroslava Šabaty I Marx i Havel jako součást podzimní pražské konference o odkazu J. Šabaty. Představuje unikátní soubor nebývale pronikavého politického myšlení. Knihu vybraných esejů velkého brněnského politického myslitele představí autor její předmluvy, Mgr. Jakub Patočka, šéfredaktor internetových novin Deník Referendum. Kniha bude na besedě ke koupi.
 

Úterý 11. února 2014 v 17 hodin na Pedagogické fakultě MU Brno, Poříčí 9 (zasedací místnost v 1. poschodí nebo učebna č. 4 v 2. poschodí budovy Poříčí 7).