Lubomír Nový


Řazení:
Filosof T. G. Masaryk

Filosof T. G. Masaryk

Ve své letité badatelské práci se autor zabýval myslitelskou osobností T. G. Masaryka. Soubor studií, které postupně vznikaly v letech 1989—1994, tuto práci završuje a zároveň významně doplňuje obraz Masarykova myšlení pro dnešní dobu.

více