Kniha Velikonoční lidová zdobnost přibližuje jarní novoročí i lidové umění, Brněnský deník, 10. 4. 2009

Publikace brněnské ilustrátorky, malířky a národopisné sběratelky Olgy Vlasákové Velikonoční lidová zdobnost, vydaná nakladatelstvím Doplněk, čtenářům připomene mnohdy zapomenuté velikonoční zvyky a tradice. V kapitolách Masopust, Velikonoční období, Vrboví, Hrkače – Klepače, Zdobnost pomíjivá, Ochrana obilí, Tvarované pečivo, Smrtky – nové jaro, Techniky kraslic a kýče autorka vysvětlí, proč se například dříve na vesnici nikdy nebarvila velikonoční vejce modrou barvou, jak se říká pomlázce v jednotlivých regionech nebo jaký je rozdíl mezi slivovicí a krampapulou. Olga Vlasáková se v knize věnuje období jarního novoročí a Velikonoc i jednotlivým aspektům velikonočního lidového umění – od masopustních masek a rejů až po nejrůznější techniky zdobení kraslic. Nechybí ani zajímavé a cenné záznamy vyprávění pamětníků o lidových zvycích. Knihu doprovází obsáhlá kresebná a fotografická dokumentace, která je výsledkem autorčina mnohaletého sběratelského úsilí.