Výběr Salonu: Timm, Divakaruni, Kaufmann a Marie Majerová, www.novinky.cz, 17. 6. 2011

Na rozdíl od Niklase Franka (loni vyšly v češtině jeho nemilosrdné vyrovnání s otcem-válečným zločincem popraveným v Norimberku a podobná kniha o matce) pochází jeho vrstevník Timm (1940) z obyčejné hamburské rodiny. Přesto jsou metoda i účinek podobné, protože Timmův bratr padl na východní frontě jako příslušník SS divize Totenkopf a otec sloužil u Luftwaffe. Nacismus byl podle Timma důsledkem pruských ctností, poslušnosti a statečnosti založené na násilí. Proto podle něj Němci selhali, nevzepřeli se, i když věděli. Nechtěli vidět, dívali se stranou, a umožňovali tak existenci továren na smrt. A Timm uvádí nepříjemnou pravdu – výjimky, které odmítly účastnit se poprav, to nestálo víc než propuštění ze služby v armádě. Nebylo nutné poslechnout každý rozkaz.