Reflex, Labyrint kultury, 10. 6. 2010

Norové nejsou jen tiší, spořádaní, movití lidé. Jsou mezi nimi taky bohémové stejného ražení jako vypravěč našeho příběhu, spisovatel Erling; závislí na podpoře státu, na drogách a na kámoších z řad dobrovolných vyděděnců, společností odvrhovaných a opovrhovaných bílých negrů. Podobně jako tematicky i jinak příbuzný Kerouakův román Na cestě ani Bílí negři nezastarali, ač je Ingvar Ambjornsen napsal už před čtvrtstoletím.

Ingvar Ambjornsen: Bílí negři. Přeložila Jarka Vrbová. Vydal Doplněk, 2010. 350 stran.