Mimořádná publikace - Děti v Brně, Blanka Kovaříková, 13. 2. 2016

Skutečně mimořádnou publikaci - jak po obsahové, tak po fotografické stránce - nazvanou Děti v Brně vydalo Nakladatelství Doplněk. Osobně mě nejvíc zaujala hned první a také nejobšírnější kapitola Alexandry Navrátilové Život v rodině ve střípcích poznání a vzpomínek. Autorka popisuje hygienické podmínky v rodinách, péči o zdraví i jídelní návyky především v období kolem první světové války, ale mnohdy i později, za tzv. první republiky. Pokud se dnes domníváme, že děti nejsou zvyklé na žádný pravidelný režim, tehdy to platilo ještě ve větším měřítku. "Děti chodily spát pozdě, až s dospělými...Na noc se nepřevlékaly, jen svlékly svrchní součást oděvu...bylo zcela běžné, že spaly s matkou nebo s jinými dospělými či sourozenci...spávaly v provizorních lůžkách na zemi, na slamníku, na židlích, ve vysouvacím šupleti, ti menší i v nohách rodičovské postele..." Co se týče jídla, základem byly brambory a zelí, chleba se pekl jednou v týdnu, zamykal se, rohlík byl vzácností. K obědu byla bramborová, hrachová nebo fazolová polévka a chléb, někde jen hrnec kafe a chleba se sádlem... A věděli jste, že boty se šily na zakázku, ale obě stejné? "Nebyly pohodlné a obvykle tlačily. Aby se nesešlapávaly na jednu stranu, střídaly se a teprve časem se zformovaly na levou a pravou nohu..." Publikaci provází mnoho unikátních fotografií z dětství v brněnských ulicích ve všech etapách 20. století.