Brní Brno na jazyku. V nové sbírce básní Ivo Odehnala, Brněnský deník, 17. 12. 2009

Brno – Mozart v Brně, Drak a kolo, U čtyř mamlasů, Hotel Avion, Špilberské křoviny, Na smrt Jana Skácela. To jsou názvy některých z nových básní Ivo Odehnala, které v nové sbírce Brněnská pasáž vydalo nakladatelství Doplněk. Z šedesáti básní v knize jich bylo devatenáct uveřejněno v autorových předcházejících sbírkách.
Brněnská pasáž je poctou městu, v němž třiasedmdesátiletý Ivo Odehnal prožil více než půl století. Odehnalova básnická tvorba navazuje svou poetikou na halasovskou tradici veršové úspornosti. Tematikou, obrazností i básnickým výrazem je úzce spojena s rodným Valašskem, jež má v autorových verších až mýtickou podobu. Folklorní vyhraněnost prostředí ovlivnila i Odehnalův slovník nářečními výrazy i jeho metaforiku, často využívající odkazů na zvyky a tradice.
Básník Ivo Odehnal je valašskoklobouckým rodákem, ale do otcových rodných Židenic dojížděl od dětských let za prarodiči. V Brně působil jako vysokoškolský pedagog, deset let byl ředitelem nakladatelství Blok a několik let vedl pobočku vydavatelství Fortuna Print. Je autorem dvou desítek knížek veršů, rád se věnuje také tvorbě pro děti.