Přehled: Rok vydání - 2009

Řazení:
1 | 2 | 3 | Další
Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu

Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu

Autor se soustředil na umělce, kteří svým vystoupením na počátku roku 1989 významně ovlivnili část obyvatelstva, a na vědce, kteří vstoupili v únoru 1989 do veřejného života založením Kruhu nezávislé inteligence.

více
Velikonoční lidová zdobnost

Velikonoční lidová zdobnost

Ve své další publikaci se autorka věnuje období jarního novoročí a Velikonoc a jednotlivým aspektům velikonočního lidového umění — od masopustních masek a rejů až po nejrůznější techniky zdobení kraslic.

více
Láska v troskách

Láska v troskách

Americká společnost se ve druhé půli 20. století ocitá na samém pokraji katastrofy, hrozí jí občanská válka… Všudypřítomným sociálním úpadkem nás provází psychiatr Thomas More, který je sice „špatný katolík“ a více než cokoli jiného má rád ženy a svou whisky, ale mohl by hrozící situaci odvrátit: vynalezl totiž „ontologický lapsometr“, řekli bychom „stetoskop duše“, jenž umí nejen diagnostikovat duševní nemoci, ale dokáže je i léčit.

více
Sociální dialog — vyjednávání v teorii a praxi

Sociální dialog — vyjednávání v teorii a praxi

Na rozdíl od publikací čistě právnických dává autorský tým této učebnici komplexnější, multidisciplinární rozměr problematiky sociálního dialogu.

více
Česká ekonomika v evropských integračních procesech

Česká ekonomika v evropských integračních procesech

Kniha se zabývá problematikou transformace a modernizace české ekonomiky a společnosti v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie.

více
Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé

Pro Českou republiku se vstupem do EU staly závaznými další normy upravující otázky mezinárodního práva soukromého. Po vydání a novelizaci celé řady právních předpisů přihlíží autor ke změnám a odkazuje na ně v sedmém, opraveném a doplněném vydání své nezastupitelné učebnice.

více
Řazení:
1 | 2 | 3 | Další