Česká ekonomika v evropských integračních procesech

Vybrané problémy
ISBN: 978-80-7239-234-6
Vazba, formát: brož., A5
Počet stran: 292
Rok vydání: 2009
Doporučená cena: 285 Kč
Titul již není k dispozici

Kniha se zabývá problematikou transformace a modernizace české ekonomiky a společnosti v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Publikace je členěna do osmi kapitol. Autoři analyzují českou transformační strategii a její institucionální selhání se všemi negativními důsledky pro následný hospodářský a společenský rozvoj. Zabývají se rovněž možnostmi přechodu české společnosti ke společnosti vědění, perspektivami vstupu ČR do HMU a přijetí eura, problematikou konvergence ČR a nově přijatých postsocialistických zemí do EU z pohledu zahraničněobchodních toků. Pozornost věnují také makroekonomické výkonnosti české ekonomiky, vývoji fiskální politiky ČR v průběhu uplynulých patnácti let, reformám potřebným k vytvoření adekvátních podmínek pro vstup do eurozóny a daňové soutěži v EU ve vztahu k ČR.