Společenské vědy

Společensko-ekologická edice

Čtivé texty o tématech, která hýbou současnou sociologií a ekologií.

Knihy dokumenty

Významné události našich i světových dějin zpracované renomovanými historiky.

Psychologická edice

Učebnice i populárně-naučné tituly z oboru psychologie.

Studijní texty

Edice současného myšlení

Díla významných soudobých myslitelů působících v různých oborech.

Ve spolupráci s ÚSD

Edice knih vydaných ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR.

Mimo edice