Vědecká rada nakladatelství Doplněk

V prosinci 2011 byla ustavena vědecká rada nakladatelství Doplněk. Jejím posláním je garantovat kvalitu a odbornou úroveň vydávaných publikací.

Složení vědecké rady:

  • doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
  • doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
  • prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  • prof. RNDr. Hana Librová, CSc.
  • doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • doc. PhDr. Ivo Plaňava
  • PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.
  • prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
  • prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.