Studijní texty

Řazení:
1 | 2 | 3 | Další
Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu

Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu

Publikaci vytvořili mladí vědci z oboru politické filozofie, politologie, antropologie a politické sociologie a představuje výstup z více prolínajících se výzkumů věnovaných analýze negativních dopadů etablování neoliberálního vládnutí v postsocialistickém kontextu.

více
Rasismus, antisemitismus, holocaust

Rasismus, antisemitismus, holocaust

Monografie se po vymezení pojmu rasismu a antisemitismu a přiblížení jejich historického i teoretického pozadí věnuje pronásledování židovských obyvatel v době druhé světové války. V doplňujících kapitolách popisuje romský holocaust, úlohu Terezína, osud slovenských Židů a dějiny popírání holocaustu.

více
Romské strany a politici v Evropě

Romské strany a politici v Evropě

Autor zachycuje spory mezi příznivci sociálních a multikulturních přístupů k romské menšině a přibližuje „základnu“ možné romské politiky. Líčí první spolky, politické strany a některé romské politiky.

více
Plamínek v horách, požár v nížině

Plamínek v horách, požár v nížině

Kniha zachycuje u nás vůbec poprvé komplexně problematiku indiánského povstání v Chiapasu. Autor se na základě hluboké znalosti tématu velmi podrobně zabývá příčinami vypuknutí povstání, jeho vývojem, a začleňuje je do souvislostí moderních dějin Mexika.

více
Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie v Českej a Slovenskej republike

Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie v Českej a Slovenskej republike

Výzkumníci z bratislavského Sociologického ústavu SAV a pražského Sociologického ústavu AV ČR ve své studii přehledně popisují a hodnotí strategie hlavních politických stran, hnutí, institucí i jednotlivců na Slovensku.

více
Od Guevary k zapatistům

Od Guevary k zapatistům

Kniha zaplňuje citelnou mezeru v českém prostředí. Čtivým a srozumitelným způsobem představuje pestrý soubor povstaleckých skupin, které působily po druhé světové válce na území Střední a Jižní Ameriky.

více
Řazení:
1 | 2 | 3 | Další