O nás

Brněnské nakladatelství Doplněk založil Jan Šabata ještě jako ředitel nakladatelství Atlantis. Původně totiž mělo jít o „doplněk“ Atlantisu, v němž by vycházela literatura bezprostředně nekorespondující s jeho zaměřením. Samostatně existuje Doplněk od roku 1991, a to jako nakladatelství orientované zejména na vydávání společenskovědní literatury.

Doplněk se zpočátku zaměřil hlavně na vydávání právnických učebnic. V rámci společenskovědní literatury se postupem času tematicky vymezily ediční řady publikací historických, psychologických a společensko-ekologických.

Přirozeným chodem věcí byla do vydavatelské činnosti nakladatelství zařazena i regionální literatura, soustřeďující se především na oblast Brna a okolí. V souvislosti s tím se v produkci nakladatelství nově objevila beletrie, která dala později vzniknout ještě edicím memoárové prózy a překladů soudobé světové prózy.

Za dobu své existence vydalo nakladatelství Doplněk již více než 450 knih. Mezi nejúspěšnější vydavatelské počiny patří v posledních letech především překlady norské literatury, knihy z edice společensko-ekologické a publikace historické. Titulem, který získal za dobu existence nakladatelství vůbec největší čtenářský ohlas, je vzpomínková kniha herečky Vlasty Chramostové.

Knihy vydávané v nakladatelství Doplněk distribuují: Kosmas s. r. o.; Aleš Čeněk, s. r. o.; na Slovensku Inform, knižní velkoobchod, a Elita, spol. s r. o. (viz sekce Kontakty).

Nejsme plátci DPH.