Milan Tuček


Řazení:
Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie v Českej a Slovenskej republike

Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie v Českej a Slovenskej republike

Výzkumníci z bratislavského Sociologického ústavu SAV a pražského Sociologického ústavu AV ČR ve své studii přehledně popisují a hodnotí strategie hlavních politických stran, hnutí, institucí i jednotlivců na Slovensku.

více