Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918—1992 2. díl

Období 1945—1992
ISBN: 978-80-7239-228-5
Vazba, formát: váz., A5
Počet stran: 1004
Rok vydání: 2009
Naše cena: 294 Kč
Původní cena: 1090 Kč
Koupit knihu

Kniha se zabývá hospodářským a sociálním vývojem Československa v souvislosti s měnícími se mezinárodními a vnitropolitickými podmínkami. Renomovaní autoři zachycují v monumentálním díle dosud komplexně nezpracované období od konce druhé světové války do rozdělení státu na dvě samostatné republiky na přelomu let 1992—93. Text navazuje na příbuzné obory, na dějiny techniky, demografii, historickou sociologii, ekologii a statistiku. Velká pozornost je věnována rovněž statistické dokumentaci.