Výzva všem přátelům Brna

Pro publikaci o dětství v Brně shromažďuje Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., pracoviště v Brně, vzpomínky pamětníků ve formě vyprávění i v písemné podobě. Obracíme se na všechny, kdo mají chuť sdělit nám svoje zážitky i zkušenosti z časů svého dětství, ale také chtějí zavzpomínat na vyprávění svých předků, příbuzných a přátel. Anebo nám dají nahlédnout do svých rodinných památek, například alb fotografií a kronik. Zajímáme se o život v rodině, o vzpomínky na výchovu, o to, jaké měly děti doma povinnosti i radosti, kam chodily do školy, jaké měly zájmy i koníčky, včetně sportu, zpěvu, her, jak slavily různé svátky, za jakou kulturu se děti vydávaly (kino, divadlo, cirkus, hvězdárna…), do kterých výletních míst směřovaly s rodiči i samy, jaké měly kamarády a kamarádské party, do kterých organizací chodily, kam jezdily na prázdniny atd. Zajímají nás vzpomínky na život v domech, na konkrétní místa v Brně i jeho okolí, na provoz na ulicích, v parcích, jak děti vnímaly čtvrt, ve které bydlely, poznávaly různá prostředí v rámci Brna, jaké byly sousedské vztahy, ale i vztahy k „druhým“ (Němci, Židé, Romové, Řekové, Bulhaři aj.). Shromažďujeme také vzpomínky na různé významné události, jež byly součástí „velkých“ dějin.
Získané informace budou uloženy v dokumentační sbírce EÚ AV ČR, v.v.i., a budou zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních a citlivých údajů.
Těšíme se na vaši odpověď, prosíme, kontaktujte nás na této adrese:
PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. — pracoviště Brno
Veveří 97
602 00 Brno
tel.: 532 290 265

e-mail: jana.pospisilova@iach.cz, karel.altman@iach.cz