Děti v Brně

Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem
ISBN: 978-80-7239-322-0
Vazba, formát: váz., A4
Počet stran: 176
Rok vydání: 2016
Naše cena: 119 Kč
Doporučená cena: 330 Kč
Koupit knihu

Kolektivní monografii Děti v Brně připravili pro nejširší čtenářskou obec pracovníci Etnologického ústavu Akademie věd v Brně.

Jednotlivé kapitoly knihy zaměřují svou pozornost na život a kulturu brněnských dětí z různých sociálních vrstev i rozličných míst značně heterogenní moravské metropole; studují některé stránky jejich života od nejútlejšího věku do obdobízletilosti dítěte, a to v době od posledních desetiletí 19. století do poloviny století dvacátého. Konkrétní kapitoly pak sledují postavení a role dětí v rodinném prostředí, jejich výchovu a formování jejich osobnosti, pojednávají o tom, jaké měly děti doma povinnosti i radosti, jaké měly zájmy, jak slavily různé svátky, do kterých výletních míst směřovaly s rodiči i samy nebo kam jezdily na prázdniny. Pozornost je věnována také historii a významu školství v Brně, roli školy v každodenním životě dětí, česko-německým vztahům ve vývoji školství a obecně vztahům brněnských dětí k těm „druhým“, jmenovitě Čechů k Němcům a Němců k Čechům, s čímž souvisí také jejich vnímání různých významných událostí, jež byly součástí „velkých“ dějin.

Výjimečná publikace, obsahující téměř dvě stě archivních fotografií, se opírá o svědectví pamětníků, o dobový tisk, memoárovou literaturu, archivní materiály a v neposlední řadě také o autobiografické zkušenosti.

Vydání knihy finančně podpořil Jihomoravský kraj.


 

Recenze

Mimořádná publikace - Děti v Brně, Blanka Kovaříková, 13. 2. 2016

Skutečně mimořádnou publikaci - jak po obsahové, tak po fotografické stránce - nazvanou Děti v Brně vydalo Nakladatelství Doplněk.

Nebylo lehké býti dítetem, Mgr. Jitka Neureuterová, týdeník Naše rodina č. 13, 29. 3. 2016

Brněnské nakladatelství Doplněk aktuálně přináší zájemcům poutavou knihu s názvem Děti v Brně s podtitulem Kapitoly o dětství ve měste pod Špilberkem (vročení 2015).

Dítě je středem pozornosti až od 20. století, Blanka Kovaříková, 7. července 2016, novinky.cz

Mezinárodní den dětí se slaví teprve od roku 1949 a veřejný zájem o nejmladší pokolení je jen o něco staršího data. Až s nástupem moderní doby se začalo o dětech psát v tisku, navrhovat pro ně oblečení nebo nábytek.