Přerozdělování welfare

Nástroj pomoci, nebo kontroly?
ISBN: 978-80-7239-332-9
Vazba, formát: brož. A5
Počet stran: 244
Rok vydání: 2017
Vydání: 1.
Naše cena: 149 Kč
Doporučená cena: 269 Kč
Koupit knihu

Publikace předkládá analýzu sociálních reforem, které v České republice probíhaly v letech 2006—2013. Jsou zasazeny do širšího kontextu neoliberální revoluce, jež započala v 80. letech 20. století s cílem transformovat západní sociální systémy v souladu s principem osobní zodpovědnosti. Tyto neoliberalizované systémy jsou založeny na represivních opatřeních, jež mají občany, kteří se ocitli ve složité životní situaci, „motivovat“, „napravit“ a „naučit“ větší zodpovědnosti. Tato opatření, souhrnně označována jako welfare surveillance, však v praxi spíše marginalizují, stigmatizují a v některých případech i symbolicky kriminalizují ty, kdo potřebují sociální pomoc.

Recenze

Přerozdělování welfare, Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

Publikace vyniká především propojením více rovin humanitního a sociálně vědného
bádání, které jinak zůstávají až příliš často oddělené. Autor disponuje přehledem v oblasti politické a morální filozofie, konkrétně v teorii spravedlnosti, která má normativní rozměr, a s tímto širším rozhledem a zájmem podniká metodologicky důkladně připravené empirické zkoumání aktuálního fenoménu, na němž lze úvahy o spravedlnosti rozvíjet a testovat — welfare survaillance coby formy neoliberálního vládnutí. Reálné dopady kritizované politiky na recipienty sociální pomoci dokumentuje Jiří Mertl zahraničními i českými studiemi, k nimž přidává vlastní kvalitativní zkoumání, týkající se sociálních reforem dvou posledních českých pravicových vlád (období 2006—2013). Nijak přitom neskrývá, že k tématu nepřistupuje zcela neutrálně, ale se zájmem přispět k odstranění nebo zmírnění útlaku, o němž je přesvědčen, že je mu řada lidí v neoliberálním systému vystavena. Těžko najít smysluplnější cíl, jaký by si politická věda mohla klást.

Jiří Mertl: Přerozdělování welfare, Mgr. Petr Kupka, Ph.D.

Autor ve svém textu předkládá velmi zajímavý obsah odhalující nekompromisní podstatu sociálních reforem postavených na zneuznání společenských odchylek a jejich represi, ale vydávaných za efektivní a citlivý přístup k zajištění sociální koheze.

Jak řešit otázky sociální spravedlnosti?, Jaroslava Šťastná, Kulturní noviny 48/2017

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2017/48-2017/jak-resit-otazky-socialni-spravedlnosti