Komunistická strana Československa

Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v letech 1967—1970, 9. díl, 5. svazek: Komunistická strana Slovenska (prosinec 1967 — říjen 1969). Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích (listopad 1968 — říjen 1969)
ISBN: 978-80-7239-339-8
Počet stran: 716
Doporučená cena: 250 Kč
Titul již není k dispozici

Publikace sleduje, jakou roli v reformním procesu roku 1968 a následně v jeho potlačení za tzv. normalizace zaujímala KSS i byro ÚV KSČ. Zjišťuje, jaký byl tehdy podíl KSS na formování politiky KSČ a zda se naplnily ambice slovenských komunistů — hrát jinou politickou roli než dosud a fungovat na Slovensku jako samostatná politická síla. Existence byra ÚV KSČ po listopadu 1968 nabízí srovnání vývoje v obou částech republiky.
Kniha zachycuje aktivity KSS a jejích vedoucích grémií od prosince 1967 do října 1969. Začíná tedy v době vrcholícího konfliktu mezi Antonínem Novotným a vedením KSS, v jehož čele stál od roku 1963 Alexander Dubček. Končí v okamžiku, kdy na zasedání ÚV KSS v říjnu 1969 proběhl mocenský přesun ve špičkách KSS ve prospěch protireformních sil. Druhá část publikace přináší dokumenty k činnosti nového orgánu, byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích