Nakladatelství UMÚN


www.umun.cz
Nakladatelství UMÚN působí v České republice od roku 1993 jako součást Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama. Hlavním posláním nakladatelství je umožnit lidem s vážným tělesným postižením, aby se stali rovnoprávnými členy společnosti a aby mohli žít a pracovat dle svých možností jako ostatní.

Chcete-li malíře malující ústy a nohama podpořit, objednejte si velikonoční kolekci nebo hezké dárky.