Přání našim čtenářům

Jan a Marcela Šabatovi, Iveta Vidičanová a Janina Vrátníčková přejí všem příznivcům nakladatelství do nového roku hodně zdraví a pohody.

© Jana Vrzalíková — A všude rostly šípkové růže
 

© Marta Mrázová — Strom s pěti nohama