Eva Žídková

Narodila  se v roce 1942 v Praze. Po studiích na lesnické fakultě odešla z Prahy pracovat do terénu, nejdříve do krušnohorského pohraničí, poté do polesí Konopiště. Začínala jako technický pracovník, během krátké doby získala místo vedoucí polesí — tuto funkci tehdy v republice zastávaly pouze tři ženy. Později byla z politických důvodů nucena odejít, další zaměstnání našla v Praze v projekčním lesnickém podniku, v té době se vdala. S manželem, také lesníkem, a dvěma dětmi se přestěhovala na severní Moravu, kde pak pracovala pro Chráněnou krajinnou oblast Jeseníky. V roce 1982 se manželé Žídkovi rozhodli opustit zemi, kromě politických důvodů je k tomuto osudovému kroku motivovala především neutěšená ekologická situace v tehdejším socialistickém Československu, která se jich osobně velmi dotýkala. Následujícího roku se jim po složitých peripetiích podařilo přesídlit do Kanady, od roku 1985 trvale žijí v provincii Alberta poblíž Calgary. Po čase se autorce podařilo vrátit ke své profesi, pracovala v lesnickém provozu pro provinční vládu, v současné době je zaměstnankyní národního parku Banff pro sezonní letní práce.