Dispozitiv penální legitimity

Kritická reflexe problematiky legitimity ve společnosti po neoliberální revoluci
ISBN: 978-80-7239-331-2
Vazba, formát: A5 brož.
Počet stran: 188
Rok vydání: 2017
Vydání: 1
Naše cena: 89 Kč
Doporučená cena: 189 Kč
Koupit knihu

Monografie Petra Krčála je obsahově i metodologicky v českém prostředí unikátní. Vychází z bohaté zahraniční literatury, tyto myšlenky však zasazuje do kontextu českého polistopadového vývoje, konkrétně do období po parlamentních volbách 2010. Autor čtivě a srozumitelně vykresluje vztah mezi neoliberálním politickým diskurzem a legitimitou státních institucí. Snadnému porozumění pomáhají i schémata a tabulky, v nichž se přehledně na malém prostoru propojuje několikastránková analýza.
Kniha v mnohém navazuje na předchozí publikaci o neoliberální governmentalitě, jejíž byl Petr Krčál spoluautorem, a rozvíjí a doplňuje některé její motivy. Každopádně jde o originální a inspirativní pohled na otázky politické moci a její legitimity.