Ve spolupráci s ÚSD

Edice knih vydaných ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR.

Řazení:
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další
Mezinárodní souvislosti československé krize 1967—1970, sv. 4/3

Mezinárodní souvislosti československé krize 1967—1970, sv. 4/3

Edice Prameny k dějinám československé krize v letech 1967—1970, díl 4/3, je cele věnován období, které v dějinách našeho národa dostalo ojedinělé, a proto jednoznačně definující označení normalizace.

více
Vojenské otázky československé reformy 1967—1970, sv. 6/1

Vojenské otázky československé reformy 1967—1970, sv. 6/1

Edice Prameny k dějinám československé krize v letech 1967—1970, díl 6/1, dokumentuje pohyb československého armádního mechanismu v druhé polovině 60. let a postavení československé armády v politických a vojenskostrategických záměrech Sovětského svazu, včetně srpnové intervence.

více
Federalizácia československého štátu 1968—1970

Federalizácia československého štátu 1968—1970

Edice Prameny k dějinám československé krize v letech 1967—1970, díl 5/1, mapuje vývin přeměny československého unitárního státu na „složený“ státní útvar či spíše sociální, historický, politický a hlavně státoprávní pohyb vedoucí ke vzniku česko-slovenské federace.

více
Mezinárodní souvislosti československé krize 1967—1970, sv. 4/2

Mezinárodní souvislosti československé krize 1967—1970, sv. 4/2

Edice Prameny k dějinám československé krize v letech 1967—1970, díl 4/2, dokumentuje zrychlení a nakupení událostí vrcholící krize vnější i vnitřní, přičemž předkládané dokumenty vypovídají především o krizi vnější.

více
Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období Pražského jara 1968

Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období Pražského jara 1968

Edice Prameny k dějinám československé krize v letech 1967—1970, díl 7. Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát patřily k nejdůležitějším nástrojům a oporám totalitního komunistického režimu. Jejich postavení a roli je proto věnován samostatný díl.

více
Charta 77 očima současníků

Charta 77 očima současníků

Sborník vzpomínek, reflexí a úvah, jejichž autory jsou všeobecně známé osobnosti dříve spjaté s disentem. Druhou část knihy tvoří anketa o Chartě, které se zúčastnili její signatáři.

více
Řazení:
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další