Pierre Bourdieu

(1930—2002)

Jako nadaný chlapec ze skromných poměrů — narodil se v rodině poštovního úředníka v départementu Béarn, na jihozápadě Francie — prošel brilantní univerzitní a vědeckou dráhou. Vystudoval filozofii na vysoce prestižní École normale supérieure v Paříži. Zde na něj působí četba Sartra, Marxe, Merleau-Pontyho, Husserla, je u zrodu strukturalistického hnutí.

Nejprve je asistentem na filozofické fakultě v Alžíru, v roce 1964 začíná přednášet na l´École des hauts études en sciences sociales a v roce 1981 je jmenován profesorem na Collège de France. Od roku 1975 řídí sociologický časopis Actes de la recherche en sciences sociales, který založil.

Až do 23. ledna roku 2002, kdy podlehl rakovině, přednášel, publikoval a svými díly, ale i názory a postoji ovlivňoval a pobuřoval francouzské, ba i evropské intelektuální kruhy. Byl považován za dominantní — stejně tak váženou jako odmítanou — leč nepominutelnou osobnost sociologie sklonku 20. století.

Ve svém díle se P. Bourdieu zabýval všemi oblastmi společnosti, kterou zkoumal pod úhlem několika konceptů, jako jsou: pole (sociální prostor strukturovaný zápasy o přivlastnění statků), habitus (systém trvale vtisknutých schémat vnímání a konání), kapitál, který může být ekonomický, kulturní (jehož příkladem je diplom), společenský (vztahy) nebo symbolický (pocty, uznání) a konečně legitimita.

Bourdieu se zajímal o vzdělávací systém — Les Héritiers (1964), La Réproduction (1970), o status umění — L´Amour de l´art (1966); Les Règles de l´art (1992), o elity — Noblesse d´État, Grandes écoles et esprit de corps (1989). Ve svých pracích zdůrazňoval sílu modelů chování získaných v původním prostředí — La Distinction (1979), konflikty, které působí ve všem společenském konání — Ce que parler veut dire: l´économie des échanges linguistiques (1982); Les Enjeux du football (1994); L´Emprise du journalisme (1994).

Vděčíme mu i za úvahy o náboženských a rituálních praktikách, o Heideggerovi, o fotografii.

Z jeho obsáhlého díla je třeba zmínit ještě Homo academicus (1984), Questions de sociologie (1980), Méditations pascaliennes (1997) a La Domination masculine (1998).

Řazení:
Sociologické hledání sebe sama

Sociologické hledání sebe sama

Významný francouzský sociolog se v podnětné knize esejů věnuje zkoumání skutečností a osobností, které byly zdrojem pro jeho sociologickou tvorbu a výzkumnou práci. Nabízí nejobjektivnější pohled na nejsubjektivnější otázky svého odborného i soukromého života.

více
O televizi

O televizi

Významný francouzský sociolog se ve své knize zabývá mechanismy neviditelné cenzury a vlivu televize (resp. médií) na společnost. Kniha se ve Francii stala předmětem širokého sporu, který mobilizoval všechny největší novináře a úvodníkáře deníků, týdeníků i televizní stanice.

více