Libor Knězek

PhDr. Libor Knězek, CSc., rodák z Frenštátu pod Radhoštěm, se narodil 13. června 1929. Vystudoval literární vědu a estetiku na Karlově univerzitě a kandidátsku práci obhájil v Ústavu slovenské literatury SAV. Téměř půlstoletí působil jako literární historik a kritik v Bratislavě. V současnosti se věnuje hlavně výzkumu uměleckých tradic Frenštátska. Knižně vydal „čtení o životě a tvorbě Bohumíra Četyny“ Krajina černá lesem (1998) a podobnou publikaci o jeho bratru Josefu Strnadlovi Shledání s krajem (1999). Nakladatelství Doplněk vydalo v roce 2000 jeho přehled literárních a výtvarných tradic Frenštátska s názvem Spisovatelé a výtvarníci zpod Radhoště s kresbami jeho matky, akademické malířky Marie Parmové-Knězkové, a roku 2001 vyprávění o jejích osudech a tvorbě s názvem Život v práci i tužbách. Spolu s knížkou Můj Frenštát (2002) s podtitulem Ze vzpomínek na dětství a na lidi kolem knih a obrazů, provázenou reprodukcemi obrazů Marie Parmové-Knězkové, tvoří obě předcházející Malou frenštátskou trilogii. Zatím největší kritický i čtenářský úspěch měla kniha Ve Frenštátě mají rádi poezii s podtitulem Halas a Seifert s přáteli v Beskydech, odměněna Cenou Egona Ervina Kische za literaturu faktu roku 2003. Ve čtvrtletníku Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě Libor Knězek uveřejňuje studie i vzpomínky na beskydské spisovatele a výtvarníky. Připravuje práce o Františku Horečkovi, Janu Drozdovi a obšírnější studii Literatura na Frenštátsku.

Řazení:
S Radhoštěm v erbu

S Radhoštěm v erbu

U příležitosti 110. výročí narození spisovatele a kulturního pracovníka Františka Horečky vyšla publikace, která čtenáře seznamuje s jeho životní poutí, houževnatou a všestrannou kulturní, pedagogickou a uměleckou prací.

více
Ve Frenštátě mají rádi poezii

Ve Frenštátě mají rádi poezii

Autor hledá stopy slavných básníků na Beskydsku, které oba rádi navštěvovali. Mimořádně zajímavé vyprávění přináší množství cenných, dosud nepublikovaných informací, jež vycházejí ze studia archivních fondů i autorova vlastního archivu.

více
Můj Frenštát

Můj Frenštát

Text knihy je rozčleněn do dvou celků: v prvém autor představuje svět svého dětství, ve druhém soustředil pozornost k významným osobnostem Valašska a zejména Frenštátska, jež se snažil zachytit tak, jak si je pamatuje ze svého dětství a jak je připomínají matčiny obrazy.

více
Život v práci i tužbách

Život v práci i tužbách

Autor ve vzpomínkové knížce zachycuje životní pouť své matky, akademické malířky Marie Parmové-Knězkové. Text je svědectvím o období první poloviny minulého století, o regionu Valašska, ale především o silné osobnosti — ženě, která již ve dvacátých letech 20. století dokázala jít za svou touhou: malováním.

více
Spisovatelé a výtvarníci zpod Radhoště

Spisovatelé a výtvarníci zpod Radhoště

Studie literárního historika a kritika věnujícího se výzkumu uměleckých tradic Frenštátska o spisovatelích a výtvarných umělcích Beskyd.

více