Libor Pecha

Doc. PhDr. Libor Pecha, CSc.,pochází z Brna, kde se narodil 11. dubna 1926, absolvoval učitelské studium filozofie a ruštiny na Masarykově univerzitě roku 1950 a roku 1952 složil rigorózní zkoušky u profesora Otokara Chlupa. Zprvu učil v pohraničí na severu Moravy, v letech 1955—1958 působil ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Brně. Na základě empirických výzkumů a studia v sovětských archivech vydal roku 1968 svou první monografii Makarenko a současná kolektivní výchova, kterou po dobových peripetiích obhájil roku 1980 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jako habilitační spis. Od září 1959 do září 1991 působil na katedře pedagogiky Filozofické fakulty UP v Olomouci, kterou deset let vedl a kde přednášel teorii výchovy. Napsal řadu skript, odborných článků a knih. Zúčastnil se mnoha mezinárodních makarenkologických konferencí, většinou v SRN.

Řazení:
Krutá poema

Krutá poema

První u nás vydaná skutečně nezaujatá studie o významném pedagogovi, zveřejňující fakta, která byla po dlouhá desetiletí zamlčována.

více