Jan Novotný

Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., se narodil 6. května 1944 v Uherském Hradišti. Vystudoval obor fyzika pevné fáze na Přírodovědecké fakultě UJEP (nyní MU) v Brně r. 1967. Od r. 1968 vědecký pracovník, od r. 1990 učitel této fakulty, od r. 1995 její profesor obecné a matematické fyziky. Studijní pobyt v Bernu 1992. Zabývá se teorií relativity a matematickou fyzikou. Je autorem či spoluautorem odborných publikací či článků, také básní či textů beletristických.

Řazení:
Proč Platón nepral zeleninu?

Proč Platón nepral zeleninu?

Kniha profesora obecné a experimentální fyziky dokládá, jak úzká je souvislost mezi špičkovým uvažováním v přírodních a společenských vědách.

více