Leonid Naumovič Stolovič

Leonid Naumovič Stolovič se narodil v Leningradě roku 1929. Přežil leningradskou blokádu. Ve městě na Něvě vystudoval střední školu a filozofickou fakultu. Od roku 1953 přednášel estetiku a filozofii na univerzitě v Tartu. V roce 1955 obhájil kandidátskou a v roce 1956 doktorskou disertaci na leningradské univerzitě. Od roku 1994 je jejím čestným profesorem. Publikoval kolem 400 vědeckých prací, včetně 38 knižních titulů v Rusku, Estonsku, Argentině, v Bulharsku, Maďarsku, Německu, v Číně, Lotyšsku, Polsku, Slovensku, Uruguayi a Jugoslávii. V roce 1994 v nakladatelství Republika v Moskvě vyšla nová knížka Krása, dobro, pravda. Náčrt dějin estetické axiologie s předmluvou J. M. Lotmana. Profesor L. N. Stolovič je členem Kantovy společnosti (v Bonnu), Kantovy společnosti v Rusku, Americké estetické společnosti, Mezinárodní asociace estetiky, estonského a ruského Svazu spisovatelů. Je řádným členem Akademie humanitních věd Ruska (Sankt-Petěrburg) a prezidentem Baltské asociace estetiky.

Řazení:
Židé žertují

Židé žertují

Kniha zahrnuje obsáhlý materiál čerpaný jak z folkloru (anekdoty, přísloví a pořekadla), tak i z literárních pramenů, publikovaný nezřídka zcela poprvé. Svým členěním se snaží podat obraz o národu, který žertuje, aby přežil.

více