Jaroslav Štěpánek

Jaroslav Štěpánek se narodil „do pečlivě vybrané rodinné konstelace v roce mírného optimismu, vyvolaného dvacátým sjezdem KSSS“. „Kdo mohl tušit, že se osud společnosti i mé rodiny během následujících dvanácti let tak radikálně změní…

Když jsem se po téměř třiceti letech potkal se svojí učitelkou z mateřské školy, nedokázali jsme se shodnout, kdo z nás dvou se více těšil na můj přestup do vyšších vzdělávacích struktur. Postupně jsem úspěšně vystudoval ZDŠ, SPŠE a VUTFE, stále zřetelněji jsem však cítil, že jsem volil špatně. Jak zemi, do níž jsem se narodil, tak profesi, kterou jsem si zvolil.

V roce 1986 jsem za poměrně dramatických okolností emigroval se svojí ženou do USA, kde od té doby žijeme.“

Řazení:
Pravda o Marii

Pravda o Marii

Svobodomyslný, místy značně provokující literární debut autora žijícího v Kalifornii, který je však trvale připoután k české zemi svou minulostí i současností. V příběhu zasazeném do překotných událostí devadesátých let se jeho hlavní hrdina pokouší najít pravdu.

více