Zdenka Tomášková

Zdenka Tomášková, rozená Kadlecová (*1929), pochází ze Zámečku u Kroměříže. Absolvovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor psychologie, v praxi se specializovala na poradenství a pedopsychologii. Po ukončení působení u Petra Bezruče pracovala převážně ve zdravotnictví a školství. Petra Bezruče poznala ve svých jedenácti letech v Kostelci na Hané, kam se přestěhovala s rodiči a kam se básník uchýlil v době německé okupace. Později se stala jeho „dobrovolnou sekretářkou“, tuto činnost vykonávala do jeho smrti.

Řazení:
Ortel samoty

Ortel samoty

Osobní sekretářka českého básníka Petra Bezruče si během let strávených po jeho boku psala deníky, v nichž věrohodně a s velkou pečlivostí zachycovala poslední léta literátova života, ale samozřejmě také Bezručovo vzpomínání na události předchozí.

více