Milan Valach

Milan Valach (*1956 v Brně), původním povoláním elektrotechnik, v letech 1980—85 vystudoval při zaměstnání obor filozofie a politické ekonomie na MU v Brně. Od roku 1989 do roku 1993 výkonný redaktor časopisu ETIKA. V současné době přednáší dějiny etiky na PdF MU. Od roku 1987 publikuje texty zaměřené na společenské souvislosti ekologické krize, recenze knih z této oblasti a také texty zabývající se analýzou totalitní společnosti a jejího dědictví. Tyto práce publikuje po roce 1989 v Hospodářských novinách, časopisech EKO, Zelení vzteky a Filosofickém časopise. Od roku 1993 pravidelně přispívá do literárního čtrnáctideníku TVAR.

Řazení:
Svět na předělu

Svět na předělu

Autor zkoumá krizové jevy současné společnosti a jejich historické a kulturní kořeny. Analyzuje komunistický totalitní systém, objasňuje jeho podstatu, ekonomické příčiny pádu a kritizuje konzumní společnost.

více