Jan Kysela


Řazení:
Právo na odpor a občanskou neposlušnost

Právo na odpor a občanskou neposlušnost

Autor čtenáři přibližuje téma jak v právněteoretické, tak i v politologické rovině. Zabývá se jeho historickým vývojem, rozšířil komentář britské, české, slovenské a německé pozitivněprávní úpravy práva na odpor a větší pozornost věnuje úvahám o občanské neposlušnosti.

více