Zdislav Šulc

Zdislav Šulc (*1926) je řazen k nejvýznamnějším makroekonomickým analytikům fungování ekonomiky sovětského typu. Jeho dílo lze klást po bok prací Jánoše Kornaie, Josefa Goldmanna a Lubomíra Mlčocha.

Původně ekonomický novinář (Nová svoboda, Rudé právo), v letech 1969—71 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV. Po nuceném odchodu z ústavu mohl publikovat pouze v samizdatu. Psal rozbory vývoje čs. ekonomiky a kritické komentáře, jež vydával v samizdatovém čtvrtletníku Ze zásuvky i z bloku. Výbor z těchto studií vyšel pod titulem Psáno inkognito (Ústav soudobých dějin, 2000). Živil se devět let jako vulkanizér a poté jako skladník. Ke konci osmdesátých let působil v poradenském družstvu Consus a následně coby vědecký pracovník v Institutu hospodářské politiky VŠE v Praze. Patřil mezi první české osobnosti, které podepsaly Chartu 77.

V roce 1985 publikoval v samizdatu své stěžejní dílo Stát a ekonomika, které je významně ovlivněno ordoliberalismem tzv. freiburské školy (Karolinum, 2004). S velkým ohlasem se po roce 1989 setkaly rovněž jeho práce Jak se zrodil západoněmecký hospodářský zázrak, Hospodářská politika, Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu a Vize a skutečnost české transformace.

Po roce 1989 využil Z. Šulc tyto své práce při koncipování prvního scénáře transformační strategie jako člen expertního týmu české vlády (tzv. Vlasákův tým), ten však zůstal nenaplněn v praxi.

Řazení:
Z jeviště i zákulisí české politiky a ekonomiky

Z jeviště i zákulisí české politiky a ekonomiky

Padesát bouřlivých let zachycuje ve svých vzpomínkách významný český novinář a ekonom Zdislav Šulc. Pracoval jako zástupce šéfredaktora Rudého práva a spolu s dalšími razil cestu novým progresivním myšlenkám.

více
Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945—1995

Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945—1995

Autor se zaměřil na výsek novodobé historie týkající se role systémových změn v mechanismu fungování ekonomiky a na proměny ekonomického myšlení.

více