Přehled: Překladatel - Jaroslav Achab Haidler, Josef Sedlák

Řazení:
Židé žertují

Židé žertují

Kniha zahrnuje obsáhlý materiál čerpaný jak z folkloru (anekdoty, přísloví a pořekadla), tak i z literárních pramenů, publikovaný nezřídka zcela poprvé. Svým členěním se snaží podat obraz o národu, který žertuje, aby přežil.

více