Regiony

Tvorba beletristická, populárně-naučná i odborná související převážně s brněnským regionem.

Řazení:
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další
Brněnská pasáž

Brněnská pasáž

Kniha je dílem renomovaného básníka Iva Odehnala, který od 70. let 20. století vydal již dvacet sbírek veršů. Básníkova nová sbírka, extrakt toho nejlepšího z jeho dosavadní tvorby, představuje bezprostřední reflexi jeho vztahu k Brnu a zároveň poctu městu, v němž autor prožil přes padesát let svého života.

více
Velikonoční lidová zdobnost

Velikonoční lidová zdobnost

Ve své další publikaci se autorka věnuje období jarního novoročí a Velikonoc a jednotlivým aspektům velikonočního lidového umění — od masopustních masek a rejů až po nejrůznější techniky zdobení kraslic.

více
Od medu k perníkům

Od medu k perníkům

Z autorčina celoživotního zájmu o lidové tradice vychází rovněž kniha o perníku, zabývající se jeho historií a estetickou stránkou. Seznámíte se v ní i s pamětníky a osobnostmi, jimž se toto lidové řemeslo a umění stalo součástí života.

více
Budiž světlo žárové / Es werde glühend Licht

Budiž světlo žárové / Es werde glühend Licht

Dvojjazyčná česko-německá publikace z pera německy píšícího brněnského rodáka Jiřího Orta vyšla u příležitosti 125. výročí otevření někdejšího městského divadla v Brně, nyní Mahenova. Autor na základě předchozí obšírné badatelské práce dokazuje, že brněnské divadlo je skutečně prvním na světě, které bylo vybaveno výhradně elektrickým osvětlovacím systémem.

více
Vánoční lidová zdobnost

Vánoční lidová zdobnost

Autorka, která se celoživotně zabývá sběrem lidových tradic a lidového umění, soustředila v knížce celou galerii vánočních zdobných předmětů pocházejících z moravského lidového prostředí.

více
Liduprázdno (akční vakuum)

Liduprázdno (akční vakuum)

Nová próza Jindřicha Zogaty směřuje k propojení jeho dřívější a dnešní poetiky, jeho včerejších a dnešních témat.

více
Řazení:
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další