Mimo edice

Řazení:
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4
Návrat k Marxovi...

Návrat k Marxovi...

Studie profesora ekonomiky nás překvapí čtivostí, erudovaností i svižně beletristickým zpracováním kritiky našich porevolučních ekonomických postupů. Ke všem světovým autoritám (včetně Marxe) totiž autor přistupuje bez předsudků — i bez pardonu.

více
Pod rudou vlajkou proti KSČ

Pod rudou vlajkou proti KSČ

Historii radikální levice od jejího vzniku po současnost, představitele a působení anarchismu, trockismu, maoismu a dalších směrů zmapoval a vylíčil autor velmi čtivým stylem.

více
A ta černá kronika!

A ta černá kronika!

Kniha se zaměřuje na jazykovou stránku černé kroniky. Zprávy o kriminálních deliktech, dopravních nehodách a jiných neštěstích v tzv. seriózních denících poskytly autorovi vhodný materiál pro zkoumání úlohy jazyka při opakování a vytváření nejrůznějších stereotypů a také důkazy, že v některých zprávách je zacházení se slovem stejně důležité jako popisovaná událost a někdy dokonce důležitější.

více
Arcibiskup Stojan

Arcibiskup Stojan

Kniha přibližuje velkou osobnost českých církevních dějin 20. století. Vedle kapitol o Stojanově životě a díle se zabývá rovněž jeho vztahem ke Slovensku a slovenskými ohlasy na arcibiskupovu činnost.

více
Idea Československa a střední Evropa

Idea Československa a střední Evropa

Sborník příspěvků z konference k 75. výročí vzniku Československa, která se konala v Brně a v Martině v říjnu 1993.

více
Řazení:
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4