Miluše Soudková

Miluše Soudková studovala na Masarykově univerzitě v Brně, kde získala doktorát z psychologie. První léta klinické a výzkumné praxe strávila na Moravě a na Slovensku. Později se stala vědeckou pracovnicí Ústavu experimentální psychologie Slovenské akademie věd v Bratislavě, kde také získala vědeckou hodnost kandidátky věd. Po odchodu do USA nejprve působila jako výzkumná pracovnice na katedře psychologie Princetonské univerzity (New Jersey), v dalších letech pracovala jako specialistka v oboru psychologie, filozofie a náboženství v Univerzitní knihovně Northern Illinois University (DeKalb, Illinois), později se zde stala řádnou profesorkou. Publikovala desítky studií a článků v různých jazycích v řadě akademických i populárně-naučných časopisů, přednášela na konferencích a mezinárodních kongresech. 

Řazení:
Psychologie pomáhá každodennímu životu

Psychologie pomáhá každodennímu životu

Kniha psycholožky Miluše Soudkové, působící dlouhá léta v USA, je zkomponována převážně z článků publikovaných v americkém odborném tisku. Autorka se v nich zamýšlí nad rozmanitými aspekty běžného lidského života, zabývá se problémy, jež mnohé z nás potkávají, např. depresemi a uspokojováním citových problémů jídlem, a radí, jak lze těmto stavům svépomocí předcházet.

více
O zdravých vztazích mezi lidmi

O zdravých vztazích mezi lidmi

Další kniha psycholožky Miluše Soudkové, která působí od konce 60. let v USA, se zabývá mezilidskými vztahy, velmi srozumitelnou a čtivou formou podává jak jejich rozbor, tak současně návod na jejich zkvalitnění.

více
Významné postavy americké psychologie

Významné postavy americké psychologie

Kniha je určena všem, kteří chtějí nahlédnout do základů, na nichž se rozvíjejí různá odvětví moderní psychologie, nejužitečnější může být psychologům a psychiatrům ve výzkumu i v praxi a pracovníkům v behaviorálních oborech, studentům psychologie a jejich učitelům. Je však vhodná i pro čtenáře, kteří se o psychologii zajímají.

více