Miluše Soudková

Miluše Soudková studovala na Masarykově univerzitě v Brně, kde získala doktorát z psychologie. První léta klinické a výzkumné praxe strávila na Moravě a na Slovensku. Později se stala vědeckou pracovnicí Ústavu experimentální psychologie Slovenské akademie věd v Bratislavě, kde také získala vědeckou hodnost kandidátky věd. Po odchodu do USA nejprve působila jako výzkumná pracovnice na katedře psychologie Princetonské univerzity (New Jersey), v dalších letech pracovala jako specialistka v oboru psychologie, filozofie a náboženství v Univerzitní knihovně Northern Illinois University (DeKalb, Illinois), později se zde stala řádnou profesorkou. Publikovala desítky studií a článků v různých jazycích v řadě akademických i populárně-naučných časopisů, přednášela na konferencích a mezinárodních kongresech. 

Řazení:
Významné postavy americké psychologie

Významné postavy americké psychologie

Kniha je určena všem, kteří chtějí nahlédnout do základů, na nichž se rozvíjejí různá odvětví moderní psychologie, nejužitečnější může být psychologům a psychiatrům ve výzkumu i v praxi a pracovníkům v behaviorálních oborech, studentům psychologie a jejich učitelům. Je však vhodná i pro čtenáře, kteří se o psychologii zajímají.

více
O zdravých vztazích mezi lidmi

O zdravých vztazích mezi lidmi

Další kniha psycholožky Miluše Soudkové, která působí od konce 60. let v USA, se zabývá mezilidskými vztahy, velmi srozumitelnou a čtivou formou podává jak jejich rozbor, tak současně návod na jejich zkvalitnění.

více
Psychologie pomáhá každodennímu životu

Psychologie pomáhá každodennímu životu

Kniha psycholožky Miluše Soudkové, působící dlouhá léta v USA, je zkomponována převážně z článků publikovaných v americkém odborném tisku. Autorka se v nich zamýšlí nad rozmanitými aspekty běžného lidského života, zabývá se problémy, jež mnohé z nás potkávají, např. depresemi a uspokojováním citových problémů jídlem, a radí, jak lze těmto stavům svépomocí předcházet.

více