Přehled: Rok vydání - 2001

Řazení:
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další
Československá sociální demokracie

Československá sociální demokracie

Publikace je pokusem o výklad činnosti československého sociálnědemokratického hnutí v zahraničí v letech 1948 až 1989.

více
Pohádky z vody a skal Moravského krasu

Pohádky z vody a skal Moravského krasu

Kouzelné vyprávěnky z Moravského krasu – čarovné země, kde žijí skřítci Filípek a Ondřej, jeskyňka Alenka, služební netopýři Vincek a Francek, hejkal Janek, bludička Božka a další milé postavičky, hrdinové kraje vody a skal.

více
Rusko a virus svobody

Rusko a virus svobody

S téměř prorockou jasnozřivostí byl v roce 1957 napsán filozofický esej, který nastavil věštecké zrcadlo směrem západním i východním. Cioran srovnává a analyzuje dějinné události, aby vystopoval okamžiky, v nichž se rodí ambice ovládnout svět.

více
Život v práci i tužbách

Život v práci i tužbách

Autor ve vzpomínkové knížce zachycuje životní pouť své matky, akademické malířky Marie Parmové-Knězkové. Text je svědectvím o období první poloviny minulého století, o regionu Valašska, ale především o silné osobnosti — ženě, která již ve dvacátých letech 20. století dokázala jít za svou touhou: malováním.

více
Židé žertují

Židé žertují

Kniha zahrnuje obsáhlý materiál čerpaný jak z folkloru (anekdoty, přísloví a pořekadla), tak i z literárních pramenů, publikovaný nezřídka zcela poprvé. Svým členěním se snaží podat obraz o národu, který žertuje, aby přežil.

více
Kytice

Kytice

Jediná básnická sbírka K. J. Erbena, která už se dávno stala součástí školních čítanek i paradigmatu děl české literatury, je doprovázena ilustracemi Jarmily Haklové-Bulla, křehce zrcadlícími atmosféru Erbenových baladických veršů.

více
Řazení:
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další