Tři hlasy

Úvahy o povaze konfliktu kultury s přírodou
ISBN: 978-80-7239-252-0
Vazba, formát: brož., A5
Počet stran: 168
Rok vydání: 2010
Titul již není k dispozici

Už několik desetiletí žije naše společnost pod nadvládou čísel. Ekonomové sledují procentuální růst hrubého národního produktu a číslovky je uvádějí do extatických stavů. Stejně magicky působí na spotřebitele cenovky a zejména výše slev. Nemálo vědců ztotožnilo vědecký přístup s matematikou a běda článku, který neobsahuje dostatečné množství proměnných, závorek a písmen řecké abecedy. Jako by síto matematického zploštění rozhodovalo o významu věcí. Tento důraz na matematickou kvantifikaci zřejmě souvisí se snahou zakrýt drásavě kořistnickou povahu současné společnosti šedou zónou zdánlivě nehodnotících čísel. Naštěstí však dosud existují skeptičtí tazatelé (Václav Cílek), lidé vnitřní pravdy (Ivan Klíma) a proroci lepších časů (Josef Šmajs), kteří dokáží každým odstavcem svého textu ukázat ke světu, v němž stále nesmyslnější konzumaci planety nahrazuje kultura pozvolného ústupu, ke světu, ve kterém není hodnota funkcí ceny, ale výrazem cennosti, a v němž nenasloucháme řeči čísel, nýbrž řeči podnětných skeptiků, lidí pravdy a proroků. Pokud se vám takový svět líbí, jsou Tři hlasy knihou právě pro vás.

Recenze

Dva unavení, jeden apokalyptik, Adam Šůra, Respekt, 3. 1. 2011

Připouští-li si dnes člověk, že naše civilizace prochází těžkou environmentální krizí, a nechce-li zároveň propadnout totální beznaději, v zásadě mu nezbývá než se upnout na technologický optimismus. Jenom technologie dávají naději, že se podaří ukojit zdánlivě nezkrotnou touhu lidstva spotřebovávat a zároveň zbrzdit drancování přírody. Jiné řešení jako by neexistovalo; a na technologický rozvoj tak shodně přísahají politici, novináři i ekologové. Je-li ale většinově považována za schůdnou jen jedna možnost a ostatní jsou vyloučeny, měli by přemýšliví lidé zostražitět. Skutečně neexistují jiná řešení? Zkoušíme se po nich vůbec tázat? Esejistický sborník nazvaný Tři hlasy je projevem takové ostražitosti. Filozof Josef Šmajs, spisovatel Ivan Klíma a Václav Cílek napsali své eseje s ambicí proniknout za fasádu běžných debat o environmentální krizi, ukázat příčiny dnešních problémů a promyslet cestu, kudy z krize ven.