Josef Šmajs

Josef Šmajs (*1938) vystudoval strojní inženýrství a filosofii. Je profesorem filosofie na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se filosofickými otázkami civilizační krize, kterou chápe jako existenciální konflikt kultury s přírodou. Vytvořil originální koncept evoluční ontologie (r. 2008 vyšel v anglické verzi ve vydavatelstvíRodopi), je autorem mnoha knih s ontologickou a ekologickou tematikou, které jsou překládány do jiných jazyků. V r. 1995 vydal knihu Ohrožená kultura, za kterou obdržel Cenu ministra životního prostředí České republiky. V r. 2011 vyšlo třetí české, upravené a rozšířené vydání Ohrožené kultury s předmluvou Erazima Koháka. Nejnovější podobu evoluční ontologie rozšířenou o evoluční gnoseologii a filosofii techniky obsahuje publikace Filosofie — obrat k Zemi (2008).Pro světovou americkou encyklopedii Encyclopedia of Anthropology (2006) zpracoval autor hesla Culture, Nature, Technology, Environmental Philosophy. V nakladatelství Doplněk vydal knihy Filosofie psaná kurzívou (2003), Potřebujeme filosofii přežití? (2008, 2. vydání 2011) a spolu s Ivanem Klímou a Václavem Cílkem knihu Tři hlasy (2010). Často publikuje v odborných časopisech, spolupracuje se sdělovacími prostředky.

Řazení:
Fenomén technika

Fenomén technika

V českém prostředí se konečně objevuje monografie věnovaná výhradně filosofii techniky.

více
Evoluční ontologie kultury a problém podnikání

Evoluční ontologie kultury a problém podnikání

Josef Šmajs ve své nejnovější publikaci rozpracovává koncept evoluční ontologie a na jeho základě hledá příčiny existenciálního konfliktu přirozené a kulturní evoluce, který ohrožuje samotné přežití lidského druhu na planetě Zem

více
Potřebujeme filosofii přežití?

Potřebujeme filosofii přežití?

V rozšířeném a přepracovaném textu předkládá autor evolučně ontologickou charakteristiku mnoha aspektů současného světa. Ústředním tématem knihy zůstává existenciální konflikt kultury s přírodou, ale jeho analýza je prohloubena o reflexi skrytého duchovního základu kultury a konkretizována úvahami o vztahu ekonomiky a přírody a o historickém obsahu lidské práce.

více
Tři hlasy

Tři hlasy

Už několik desetiletí žije naše společnost pod nadvládou čísel. Ekonomové sledují procentuální růst hrubého národního produktu a číslovky je uvádějí do extatických stavů.

více
Filosofie psaná kurzívou

Filosofie psaná kurzívou

Známý představitel evolučně ontologického pohledu na vývoj zeměkoule shrnul výsledky své dlouholeté spolupráce s rozhlasovou stanicí Vltava do knihy, která zkoumá z různých úhlů pohledu naše postavení ve světě.

více