Václav Cílek

Václav Cílek (*1955) je zejména píšícím geologem. Pracuje v Geologickém ústavu AV ČR, kde se profesionálně zabývá změnami krajiny, interakcemi mezi klimatem a společností a obecně holocénem. Širší veřejnosti je znám jako esejista a přírodovědec (například prostřednictvím časopisu Vesmír, týdeníku Respekt, pořadů pro rozhlas a dokumentů o krajině a místech pro ČT1 a ČT2). Mezi jeho známější knihy patří např. Krajiny vnitřní a vnější (Dokořán 2002). Věří, že krajina je jedním z hlavních základů našich životů, že další dvě či tři desetiletí budeme procházet nějakou závažnou transformací a že osud lidstva je pevně spjat s energetikou.

Řazení:
Tři hlasy

Tři hlasy

Už několik desetiletí žije naše společnost pod nadvládou čísel. Ekonomové sledují procentuální růst hrubého národního produktu a číslovky je uvádějí do extatických stavů.

více