Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen (*1962) je profesorem sociální antropologie na univerzitě v norském Oslu. Jeho bádání je zaměřeno na dvě fundamentální témata: porozumění současnému světu a pochopení, co znamená být člověkem. Většina jeho děl má srovnávací a interdisciplinární charakter. Hlavními okruhy jeho vědeckého zájmu jsou etnicita, nacionalismus, globalizace a multikulturalismus, a to jak ve skandinávském, tak celosvětovém kontextu. Je autorem několika učebnic antropologie a spřízněných oborů. Kromě odborných děl je Eriksen autorem řady esejů a publikací určených běžným čtenářům, pravidelně přispívá do novin a živě se účastní společenských debat na nejrůznější témata. V roce 2002 mu Norská vědecká rada udělila cenu za „imponující nasazení při zprostředkování a popularizaci vědy“. T. H. Eriksen také několikrát přednášel v České republice, jeho knihy byly přeloženy do 22 jazyků.

Řazení:
Syndrom velkého vlka

Syndrom velkého vlka

Dotisk 2019. Tématem pozoruhodné knihy z pera známého norského sociálního antropologa je spokojenost. Přístupnou a čtivou formou se autor snaží odpovědět na otázku, čím se vyznačuje šťastný a hodnotný život.

více
Tyranie okamžiku

Tyranie okamžiku

Také si lámete hlavu nad tím, proč musíte pořád odkládat zásadní a průlomové projekty, zatímco zvládat každodenní agendu se vám daří jen s nasazením všech sil?

více
Odpady

Odpady

Profesor Thomas Hylland Eriksen ve svých knihách systematicky mapuje nežádoucí průvodní jevy modernity, tentokrát se zaměřuje na odpad.

více