Přehled: Rok vydání - 2001

Řazení:
1 | 2 | 3 | 4 | Další
Interview

Interview

Proměny našeho kulturního, společenského a především politického života zachytil v rozhovorech se známými osobnostmi redaktor deníku Právo. Vytvořil tak pozoruhodnou kroniku pokrývající období od poloviny roku 1997 do léta 2000.

více
Židé žertují

Židé žertují

Kniha zahrnuje obsáhlý materiál čerpaný jak z folkloru (anekdoty, přísloví a pořekadla), tak i z literárních pramenů, publikovaný nezřídka zcela poprvé. Svým členěním se snaží podat obraz o národu, který žertuje, aby přežil.

více
Kytice

Kytice

Jediná básnická sbírka K. J. Erbena, která už se dávno stala součástí školních čítanek i paradigmatu děl české literatury, je doprovázena ilustracemi Jarmily Haklové-Bulla, křehce zrcadlícími atmosféru Erbenových baladických veršů.

více
Život v práci i tužbách

Život v práci i tužbách

Autor ve vzpomínkové knížce zachycuje životní pouť své matky, akademické malířky Marie Parmové-Knězkové. Text je svědectvím o období první poloviny minulého století, o regionu Valašska, ale především o silné osobnosti — ženě, která již ve dvacátých letech 20. století dokázala jít za svou touhou: malováním.

více
Rusko a virus svobody

Rusko a virus svobody

S téměř prorockou jasnozřivostí byl v roce 1957 napsán filozofický esej, který nastavil věštecké zrcadlo směrem západním i východním. Cioran srovnává a analyzuje dějinné události, aby vystopoval okamžiky, v nichž se rodí ambice ovládnout svět.

více
Pohádky z vody a skal Moravského krasu

Pohádky z vody a skal Moravského krasu

Kouzelné vyprávěnky z Moravského krasu – čarovné země, kde žijí skřítci Filípek a Ondřej, jeskyňka Alenka, služební netopýři Vincek a Francek, hejkal Janek, bludička Božka a další milé postavičky, hrdinové kraje vody a skal.

více
Řazení:
1 | 2 | 3 | 4 | Další